Derfor trenger du ikke pante boligen når du skal ha tilgang på kapital